Lifestyle, Smart & Healthy

Verandering begint bij jezelf, maar gaat niet vanzelf!

Breek met je belemmerende gewoontes en denkpatronen en neem je eigen leven in handen.

“Verandering” leidt heel vaak tot weerstand, ontkenning en angst, omdat wij als mens behoefte hebben aan zekerheden en willen vasthouden aan gewoontes.
We hebben de neiging om pas te willen veranderen als we de zekerheid hebben dat de veranderde situatie ons leven op een positieve manier zal beïnvloeden. Het gebrek aan die zekerheid weerhoudt ons heel vaak om stappen naar verandering te zetten.

Onlangs las ik een heel mooie uitspraak over hoe wij onze oude, ongewenste denkwijzen en gedrag kunnen veranderen: ‘Een gewoonte is een gewoonte, en moet door niemand door het raam worden gesmeten, maar moet worden verleid om de trap af te komen, trede voor trede’.

Het is mijn bedoeling om jou te helpen de manieren van denken die voor jou een gezonde en actieve levensstijl verhinderen, te verleiden de trap af te komen. En als je de moed dreigt te verliezen, weet dan dat die trap geen lange, tochtige trap is, die je in geen jaren af kunt lopen.

De vier sleutelprincipes om je excuses over boord te gooien.

Het eerste principe is bewustzijn, het haalt je uit je gewone denken.

Je bewust worden van de gedachten en overtuigingen die je ervan weerhouden om je huidige levensstijl te veranderen, is de eerste stap op weg naar het loslaten van je excuses.
Als je ervan overtuigd bent dat je huidige eetpatroon best wel gezond is, dat je zeker niet te veel eet en dat je voldoende beweging hebt, niettegenstaande je fysieke conditie dat tegenspreekt, dan sta je niet open om je huidige levensstijl te veranderen.
Ben je je er daarentegen van bewust dat je gezondere voedingskeuzes kan maken, dat je teveel suikerrijke voeding eet en drinkt en dat meer beweging je goed zou doen, dan sta je open voor advies.

Het tweede principe is leven in het ‘nu’.

Heb vertrouwen in jezelf en je lichaam dat de inspanningen die je ‘NU ‘ levert om je levensstijl te veranderen, zullen resulteren in de meest vitale, slanke en blije versie van jezelf.
Laat je niet leiden door negatieve ervaringen uit het verleden en door mogelijke uitdagingen in de toekomst. Het aanpassen van je levensstijl doe je dag na dag.
“Vandaag maak ik de juiste voedingskeuzes, vandaag zorg ik voor voldoende lichaamsbeweging…..”

Het derde principe is bereidheid.

Je zou kunnen denken dat als je je bewust bent van de behoefte aan een andere levensstijl, je automatisch bereid bent wat dan ook te doen om je levensstijl succesvol te veranderen.
En toch ben ik na 5 jaar mensen te begeleiden naar een gezonde, actieve levensstijl, tot een andere conclusie gekomen.
Velen onder ons komen vaak niet verder dan de intentie en zijn niet altijd bereid de nodige stappen te zetten om de levensstijl en fysieke conditie te scheppen die ze willen.

Stel jezelf de volgende vier vragen:

1/ Ben ik bereid om de gehele verantwoordelijkheid voor mijn levensstijl te nemen?

Onderzoek in hoeverre jij andere mensen en omstandigheden de schuld geeft van het niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Zolang je anderen beschuldigt dat zij verantwoordelijk zijn voor jouw situatie, maak je het voor jezelf onmogelijk om jouw eigen gewenste leven te leiden.

2/ Ben ik bereid om mezelf te bevrijden van alle excuses?

Als je bereid bent om je excuses aan de kant te zetten en je te laten leiden door je doel, dan zal je merken dat de verandering van je gewoontes heel vlot verloopt.

3/ Ben ik bereid om vast te houden aan mijn visie en beslissing?

Ga na bij jezelf hoeveel belang je hecht aan de opmerkingen en meningen van je familie, vrienden en kennissen. Jouw veranderde levensstijl kan immers een grote impact hebben op jullie relatie.
4/ Ben ik bereid om alle onwil op te geven?
Maak een lijst van alle dingen die je niet wilt doen, teneinde je gezonde actieve levensstijl te creëren. En noteer als titel: alle dingen die het mij mogelijk maken om de door mij gewenste levensstijl te leiden, en die ik niet wil doen.
Gum vervolgens alles uit, behalve de titel en hang het blad papier op een opvallende plek. Het herinnert je eraan hoe belangrijk het is om “onwil” uit je bewustzijn te verwijderen.

Het vierde en laatste principe is passie.

Passie is een gevoel dat je vertelt; dit is het juiste om te doen; niets of niemand kan mij hiervan weerhouden; het doet er niet toe wat anderen ervan vinden.
Excuses daarentegen klinken totaal anders: ik hoef hier niet mee door te gaan; kijk nu eens hoe saai dit is; dit is eigenlijk niet belangrijk; ik laat het los; dit is echt niets voor mij.
Als je gepassioneerd bent en je reeds de voordelen van je nieuwe levensstijl kan zien en voelen, dan heb je geen behoefte aan excuses, omdat jouw enthousiasme alle redeneringen die in jou opkomen zal aftroeven.

Als jij je bewust bent van je behoefte aan verandering, bereid bent om de nodige stappen te zetten en met enthousiasme je nieuwe gezonde actieve levensstijl tegemoet te zien, dan begeleid ik je graag doorheen je veranderingsproces.

Leave a Comment